Klantcase

De KLM heeft ontwerper Mart Visser gevraagd om nieuwe uniformen te ontwerpen voor 11.000 stewardessen, leden van het grondpersoneel en vrouwelijke vliegers. Sodexho Altys heeft in opdracht van de KLM voor 11.000 medewerkers nieuwe uniformen aangemeten en verstrekt.

Een van de uitdagingen was het efficiënt inplannen van de medewerkers voor het aanmeten van het uniform. In het totale traject is hiervoor een periode van 5 maanden uitgetrokken.

Voor deze opdracht heeft Sodexho Altys gezocht naar een callcenter die de telefoonservice tijdens kantooruren kan verzorgen. Tevens zou het callcenter moeten fungeren als een afsprakenbureau die volgens de afgesproken regels de agenda beheerd.

Call Care heeft voor deze specifieke opdracht het afsprakenbureau en de ondersteunende agendasoftware op maat ingericht. Mede dankzij de goed functionerende agendasoftware waren de medewerkers van het afsprakenbureau in staat alle 11.000 medewerkers efficiënt en foutloos in te plannen. Elke dag werd vanuit de agenda geautomatiseerd de planning voor de paskamers aangeleverd. Tevens werd op de achtergrond bijgehouden of het afpassen nog op tijd verliep.

Citaat Sodexho: Hierbij willen je team hartelijk bedanken voor de verleende callcenter diensten. Wij zijn uitermate tevreden over de dienstverlening van het afsprakenbureau en de altijd snelle reacties van jullie kant als er eens iets was of door ons werd gevraagd. Mede door jullie inzet liggen wij nog steeds prima op schema met de introductie van het nieuwe KLM damesuniform.

Manager Business Support
Sodexho Altys