Klantcase

Het Duchenne Parent Project zamelt geld in voor onderzoek, geeft voorlichting aan ouders en andere geïnteresseerden en zorgt voor bekendheid van de ziekte bij een groter publiek. Vrijwel alle werkzaamheden worden verricht door vrijwilligers. Hierdoor kan al het geld dat binnenkomt aan onderzoek besteed worden, zonder overheadkosten. Maar de vrijwilligers hebben vaak overdag een betaalde baan en doen hun werk voor het Duchenne Parent Project in het weekend of de avonduren. Daardoor is het onmogelijk om tijdens kantooruren altijd telefonisch bereikbaar te zijn, terwijl dat nu juist zo belangrijk is: voor de ouders, voor donateurs en vrijwilligers, voor de pers en voor mensen die gewoon wat meer informatie willen.

Sinds we samenwerken met Call Care zijn wij 5 dagen in de week gedurende lange kantooruren bereikbaar en missen we geen telefoontje meer uit binnen- of buitenland. Eigenlijk vervult de telefoonservice van Call Care een spilfunctie binnen onze organisatie. Ieder bestuurslid of vrijwilliger kan via het internet zien wie er voor hem of haar gebeld heeft.

Daarnaast weten de mensen van Call Care uiterst professioneel en heel persoonlijk iedereen te woord te staan. Zozeer zelfs dat mensen die heel goed bekend zijn met onze organisatie, er regelmatig van overtuigd zijn dat ze ons kantoor aan de telefoon hebben gehad. Zelfs mijn moeder, al 10 jaar de beste vrijwilliger van de organisatie, kon ik er onlangs niet van overtuigen dat ze een callcenter en niet ons kantoor aan de telefoon had gehad………..in mijn ogen een groot compliment. Nog groter dan dat er in al die jaren nog nooit iets fout is gegaan en we nog nooit van iemand een klacht hebben gekregen over het aannemen van telefoontjes door “ons” kantoor!